Thực sự dùng Iphone X chán như con gián chụp hình xấu màn hình không thoáng và bị mất cái góc trên mất cả chữ sóng kém Thực sự dùng Iphone X chán như con gián chụp hình xấu màn hình không thoáng và bị mất cái góc trên mất cả chữ sóng kém

Thực sự dùng Iphone X chán như con gián , chụp hình xấu , màn hình không thoáng và bị mất cái góc trên mất cả chữ, sóng kém...Thực sự dùng Iphone X chán như con gián , chụp hình xấu , màn hình không thoáng và bị mất cái góc trên mất cả chữ, sóng kém...
06/08/2019
3 bình luận:
Xuan Thanh Tran
06-08-2019, 02:17:13
Qua s9+ đi em hihi ?
Hoa Nhu Dang
06-08-2019, 02:17:13
Chán tsu
Phan Bá
07-08-2019, 02:17:09
Thiệt hả

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan